ljubimci-forum

Psi naši najdraži: => Tumori i maligna oboljenja => Autor teme: tferari - Lipanj 01, 2006, 02:58:59Naslov: OSTEOSARCOMA
Autor: tferari - Lipanj 01, 2006, 02:58:59
OSTEOSARCOMA

Osteosarkom je najèešæi tumor koštanog tkiva kod pasa. Osteosarkom je tumor koji je lokalno vrlo destruktivan, a što je najgore ima vrlo visok metastatski potencijal.
Psi velikih i gigantskih pasmina  najèešæe obolijevaju od osteosarkoma. Pasmine kod kojih je veæa  pojavnost ovog tumora jesu njemaèki boxer, njemaèka doga, njemaèki ovèar, bernardinac, rotwailler,zlatni retriver, labrador, doberman. Kod pasa  manjih pasmina poveæana incidincija  ovog tumora  je kod bigla i pudli (ovi podaci preuzeti su iz službenog glasila FECAVA-e, broj 13, april 2003). U našoj praksi te pasmine su u prvom redu rotwailler, njemaèki ovèar te doberman, no to je vjerojatno zbog veæe popularnosti ovih pasa. Zbog toga što osteosarkom viðamo uglavnom kod velikih pasa napravljene su studije koje su potvrdile da je njegova uèestalost vezana na visinu pasa, a ne na njihovu težinu no nije ustanovljeno koji su to kaktori koji kod nekih pasa dovedu do nastanka tumora. Tumor se razvije obièno kod srednje starih i starih pasa, u prosjeku izmeðu 6 i 8 godine života, a u rijetkim sluèajevima kod mladih pasa starih samo godinu dana. Kod gigantskih pasmina je dob obolijevanja nešto niža nego kod manjih pasa, no njima je kraæi i životni vijek.Èešæe se razvije u mužjaka nego kod ženki. 75% svih osteosarkoma razvije s na dugim kostima-distalni radius, proksimalni humerus (podlaktiène i nadlaktiène kosti) distalni femur, proksimalni i distalni dio tibie (natkoljenica i potkoljenica).Èešæe se nalazi na predjim nego na stražnjim nogama, a smatra se da je to zbog toga što prenje noge nose veæi dio težine tijela.Vrlo rijetko ova vrsta tumora zahvaæa zglobove.
Uzrok ovog oboljenja je nepoznat odnosno nerazjašnjen.Postoje mnogi faktori koji mogu predisponirati kost za nastanak osteosarkoma kao što su multiple ili ponavljajuæe  traume kosti na istom mjestu , kronièna stimulacija kosti izazvana metalnim implatantima ili drugim stranim tijelom, no to ne objašnjava nastanak tumora kod onih pasa koji nemaju ovakvu anamnezu.
Prvi klinièki znak bolesti je bol i posljedièno šepanje. Vrlo èesto se i vidi oteklina na bolnom mjestu.Rtg-om se postavi sumnja na osteosarkom, a definitivna dijagnoza postavlja se biopsijom i pregledom uzetog tkiva.Biopsija je neophodna da bi OS razlikovali od drugih tumora kostiju (hondrosarkoma, multipli mijelom, limfoma) ili od metastaskih promjena na kostima koje viðamo kod primarnih tumora dojke i prostate.
Obavezna pretraga kod sumnje na OS je rtg pluæa jer na žalost ovaj tumor vrlo brzo i èesto metastazira u  pluæa. Problem je u tome šta æe se  promjene na pluænom tkivu (makrometastaze) vidjeti samo kod 10% pasa koji ih imaju. Kod ostalih se radi o mikrometastazama koje je vrlo teško detektirati.
90% pasa u vrijeme dijagnoze osteosarkoma veæ ima mikrometastaske promjene na pluæima jer se radi o visoko metastatièkom tumoru. Uglavnom metastazira hematogeno (krvlju).
Prvi korak u lijeèenju je utvrðivanje prisutnosti metastaza. Ako ih nema procjenjuje se da li pas može podnjeti amputaciju (ovisno o starosti i opæem stanju te kondiciji bolesnog psa).
Podaci  kažu: psi kod kojih se izvrši amputacija bez daljnje terapije preživljavaju 4 do 6 mjeseci. 10% pasa koji se podvrgnu amputaciji prežive 1 godinu s time da je uzrok smrti metastaska bolest pluæa a ne primarni tumor koji je odstranjen.
Ukoliko se  nakon amputacije psa podvrgne kemoterapiji cisplatinom, period preživljavanja produžuje se za 5 mjeseci, a postotak pasa koji požive 1 godinu penje se sa 10 na 50%.
U posljedje vrijeme umjesto cisplatina koristi se carboplatin koji je manje toksièan za bubrege (podaci o dužini preživljanja kod razlièitih terapeutskih pristupa preuzeti su iz "Textbook of  veterinary internal medicine"autori: Stephen j. Ettinger, Edward c. Feldman).

Ukoliko nije moguæa amputacija provodi se kemoterapija po nekoliko razlièitih protokola  u kombinaciji sa analgeticima.U našim uvjetima preživljavanje nakon dijagnoze je obièno nekoliko mjeseci.Uglavnom se vlasnici nakon što im bude objašnjeno o kakvoj se bolesti radi, nakon nekog vremena odluèe za eutanaziju, posebno kada se razviju metastaze na pluæima.Kao i kod drugih neizljeèivih bolesti vlasnici sami najbolje procjene kvalitetu života svog psa te donesu odluku onda kada smatraju da te kvalitete više nema. Osobno sam mišljenja da ne treba razmišljati o eutanaziji, bez obzira na lošu prognozu, sve dok pas jede, veseli se svome vlasniku i životu  i dok se bol može kontrolirati lijekovima.No, kao što sam rekla, svaki vlasnik zna najbolje jer najbolje poznaje svojeg psa i primjeæuje promjene u ponašanju koje veterinar ne može vidjeti.


Naslov: Odg: OSTEOSARCOMA
Autor: tferari - Studeni 08, 2007, 05:40:35
Evo jedne slikice osteosarkoma na prednjoj nozi. kod ovog psa tumor je prvo zahvatio prst, što nije baš tipièno, koji je amputiran. Na žalost, unatoè amputaciji tumor je brzo zahvatio karpalni zglob. Na slici se vidi deformacija prednje desne noge uzrokovana malignim tumorom kostiju.

(http://i92.photobucket.com/albums/l22/tferari/P3013901.jpg)